Najbardziej optymalny model rozliczeń przy realizacji projektu internetowego (strony www, aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej). Polega na uzyskaniu jak najlepszej optymalizacji kosztów w kontekście potrzebnych funkcjonalności usługi, która będzie realizowana.