Aplikacja instalowana na urządzeniu przenośnym takim jak smartphone, czy tablet, działającym w oparciu o mobilny system operacyjny (najbardziej popularne — iOS, Android). Zazwyczaj instalowana za pośrednictwem sklepu samego producenta systemu operacyjnego (Google Play, Apple App Store). Można rozróżnić kilka typów aplikacji mobilnych:

  • użytkowe — zazwyczaj oparte o standardowy interfejs użytkownika, gdzie głównymi elementami są przyciski, formularze, treści
  • rozrywkowe — zazwyczaj gry

Aplikacje mobilne mogą być tworzone w dwojaki sposób:

  • hybrydowo — jeden kod źródłowy dla kilku systemów operacyjnych (np przy użyciu aplikacji opakowującej stronę www HTML, jak Cordova, czy React Native)
  • natywnie — pisane w dedykowanym systemowi operacyjnemu języku programowania (np. Swift dla iOS, Kotlin dla Android)