Ceny: Porównanie Time & Materials (Budżet na czas i materiały) i Fixed Price (Wycena)


Time & Materials

Jest najlepszy, gdy:

 • Posiadasz w głowie tylko koncepcję projektu, bez dokumentacji,
 • Planujesz wdrożenie określonych modułów i funkcjonalności, ale nie wiesz jeszcze, czy spełnią oczekiwania użytkowników,
 • Nie potrafisz oszacować skali projektu (np. ilu użytkowników będzie z niego korzystać)
 • Nie posiadasz dokumentacji i chciałbyś, abyśmy współpracowali z Tobą, aby Twój projekt ujrzał światło dzienne
 • Nie wykonano jeszcze zbyt wielu pracy, aby projekt osiągnął fazę „gotowy do produkcji”

Korzyści:

 • Możesz modyfikować zakres projektu podczas fazy jego produkcji (np. przenieść godziny z jednego modułu do innego)
 • Zawsze możesz wstrzymać projekt

Cena:

 • przygotowujemy wstępny budżet projektowy na bazie wypracowanych User Stories (wylistowane opisowe funkcjonalności systemu)
 • rozliczenia bazują tylko na przepracowanym czasie spędzonym na projekcie (Klient posiada maksymalną kontrolę nad naszą pracą)
 • rozliczenia bazują na Sprintach (np. dwutygodniowych, czy miesięcznych)
 • otrzymujesz raport godzinowy

Fixed price

Jest najlepszy, gdy:

 • osiadasz wszystkie informacje o projekcie (np. istnieją już projekty graficzne, specyfikacja, makiety itd.)
 • Masz wiedzę, które moduły i funkcjonalności muszą zostać zaimplementowane i nie planujesz ich zmieniać w trakcie trwania projektu,
 • Znasz skalę projektu w kontekście grupy docelowych użytkowników
 • Posiadasz dokumentację projektu i wiesz, że jedynym naszym zadaniem jest wdrożyć go 1:1 zgodnie z założeniami
 • Wykonałeś bardzo dużo pracy zanim dotarłeś do etapu wdrożenia

Korzyści:

 • Otrzymujesz bardzo dokładny harmonogram projektu
 • Znasz cenę za całość (ryczałt) i nie chcesz, aby zmieniła się podczas wdrożenia; jesteś świadomy, że zmiany w projekcie będą dodatkowo estymowane kosztowo

Cena:

 • tworzymy ofertę (kosztorys) i harmonogram
 • rozliczenie jest podzielone na fazy (etapy) miesięczne
 • wysokość rozliczenia bazuje na wielkości etapu projektu

Czy chciałbyś poznać estymowany koszt Twojego projektu?