Amica — aplikacja webowa, Cyfrowa Biblioteka Mediów

Sprytny i innowacyjny system biblioteki mediów dla największego producenta AGD.

Cel →

Stworzyć kompletnie nowy system (aplikację webową) do clew przechowywania informacji marketingowych włączając w to zdjęcia, filmy, reklamy w mediach wraz z autorskim systemem wymiany wrażliwych plików dla korporacji i spółek zależnych.

Proces →

Amica zwróciła się do B-MIND jako zaufanego partnera technologicznego.

Przedstawiono przed nami wyzwanie zbudowania od podstaw aplikacji webowej, która pomoże wewnętrznym zespołom korporacji zrefukować czas na zarządzanie dostępem do plików multimedialnych. Wytyczną było użycie technologii, która nie zestarzeje się tak szybko i będzie możliwa do aktualizacji w razie potrzeby. Zestaw technologii, jaki został użyty to Angular dla warstwy wizualnej oraz Laravel (PHP) dla logiki biznesowej.

Rezultat →

Po pierwszym miesiącu dostarczyliśmy: pomysł, makiety i pierwsze wizualizacje interfejsu

Po trzech miesiącach iteracji nad projektem dostarczyliśmy MVP (produkt, który jest minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek) gotowy do testów.

Dzięki wysokiej wydajności programowania — już po pięciu miesiącach Kliebnt mógł przedstawić usługę wszystkim interesariuszom.

Ciągły rozwój aplikacji tworzy go coraz lepszym z każdą iteracją.

Zestaw użytych technologii

Zakres projektu

      

Udostępnij »

Czy chciałbyś poznać estymowany koszt Twojego projektu?